Składy Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

2015-10-13

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

1.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżcu, z siedzibą w Urzędzie Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec

1. Mariola Lentowicz -przewodniczący,

2. Adrian Pyrek- zastępca przewodniczącego,

2. Mateusz Jarosz - członek

4. Justyna Pępiak- członek

5. Aneta Kudyba- członek

6. Krystyna Droździel - członek

7. Anita Sienkiewicz- członek

8. Justyna Szumska - członek

9. Brygida Pasierbiewicz - członek

2.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Bełżcu, z siedzibą w Publicznym Gimnazjum w Bełżcu, ul. Świerczewskiego 75, 22-670 Bełżec

1. Beata Wiciejowska - przewodniczący

2. Sabina Lewko- zastępca przewodniczącego

3.Joanna Buryła - członek

4. Joanna Bartosik - członek

5.Ewelina Dukacz - członek

6. Barbara Przytuła- członek

7. Krzysztof Żołądek - członek

8. Dariusz Dukacz -członek

3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Chyżach , z siedzibą w remizo-świetlicy, Chyże 46, 22-670 Bełżec.

1. Monika Warcholik- przewodniczący

2. Małgorzata Szajewska- zastępca przewodniczącego

3. Katarzyna Lentowicz - członek

4. Małgorzata Czuryło - członek

5.Elżbieta Przednowek - członek

6. Maria Przednowek - członek

7. Artur Dejko - członek

8.Lilla Przednowek - członek

9. Halina Brodowska - członek

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Brzezinach z siedzibą w remizo-świetlicy, Brzeziny 32, 22-670 Bełżec

1. Ewa Buczak – przewodniczący

2. Bożena Szulik – zastępca przewodniczącego

3. Mateusz Lentowicz - członek

4. Teresa Dorota Gałka - członek

5.Adriana Dukacz - członek

6. Renata Kuśmierczak - członek

7. Ewelina Fedus - członek

8. Krystyna Szczerba - członek

9. Agnieszka Komadowska- członek

czytaj

Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Bełżec z dnia 08 października 2015r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w Bełżcu

2015-10-09

Zarządzenie Nr 51/2015

Wójta Gminy

Bełżec

z dnia 08 października 2015r.

w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w Bełżcu

Na podstawie art.184 § 1 pkt.5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z póź.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Odwołuję Pana Krzysztofa Woś z członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Bełżcu, zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość z uwagi, że nie jest on ujęty stałym rejestrze wyborców Gminy Bełżec.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

ZAWIADOMIENIE O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

2015-10-05

ZAWIADOMIENIE

O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Bełżec zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu od dnia 4 października 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, pok. nr 6 w godzinach pracy Urzędu.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego i polega na udzielaniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazania we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie wyborców.

Wójt Gminy

Andrzej Adamek

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców (plik w formacie PDF)

czytaj

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Bełżec z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

2015-10-05

Zarządzenie Nr 50/2015

Wójta Gminy

Bełżec

z dnia 5 października 2015r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21 poz. 112z póź.zm.) ) zarządzam co następuje :

§ 1

W celu przeprowadzenia na terenie Gminy Bełżec wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. powołuję obwodowe komisje wyborcze w składzie przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wójt

/-/ Andrzej Adamek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Bełżec

Nr 50/2015 dnia 5.10.2015r.

1.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżcu, z siedzibą w Urzędzie Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec

1. Mariola Lentowicz zam. Bełżec, zgłoszona przez Obywatelski KWW Polskie Rodziny Razem

2. Mateusz Jarosz zam. Bełżec, zgłoszony przez Komitet WW,,Kukiz' 15”

3.Adrian Pyrek zam.Bełżec, zgłoszony przez Koalicyjny KW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP +Zieloni

4. Justyna Pępiak zam. Bełżec, zgłoszona przez KW PSL

5. Aneta Kudyba zam. Bełżec, zgłoszona przez KW KORWiN

6. Krystyna Droździel zam. Bełżec, zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

7. Anita Sienkiewicz zam.Bełżec, zgłoszona przez KW PiS

8. Justyna Szumska zam.Bełżec, zgłoszona przez KW PO

9. Brygida Pasierbiewicz zam.Bełżec, zgłoszona przez Wójta Gminy Bełżec

2.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Bełżcu, z siedzibą w Publicznym Gimnazjum w Bełżcu, ul. Świerczewskiego 75, 22-670 Bełżec

1. Joanna Paulina Buryła zam.Bełżec, zgłoszona przez Obywatelski KWW Polskie Rodziny Razem

2. Joanna Bartosik zam.Bełżec, zgłoszona przez Komitet WW,,Kukiz' 15”

3.Ewelina Dukacz zam.Bełżec, zgłoszona przez Koalicyjny KW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

4. Barbara Przytuła zam. Bełżec, zgłoszona przez KW PSL

5. Krzysztof Żołądek zam. Brzeziny, zgłoszony przez KW KORWiN

6. Dariusz Dukacz zam. Bełżec, zgłoszony przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

7. Krzysztof Woś zam. Bełżec, zgłoszony przez KW PiS

8. Sabina Lewko zam. Bełżec, zgłoszona przez KW PO

9. Beata Wiciejowska zam. Bełżec, zgłoszona przez Wójta Gminy Bełżec

 3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Chyżach , z siedzibą w remizo-świetlicy, Chyże 46, 22-670 Bełżec.

1. Katarzyna Marta Lentowicz zam. Bełżec, zgłoszona przez Obywatelski KWW Polskie Rodziny Razem

2. Małgorzata Czuryło zam.Chyże, zgłoszona przez Komitet WW,,Kukiz' 15”

3.Elżbieta Przednowek zam. Chyże, zgłoszona przez Koalicyjny KW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

4. Maria Przednowek zam. Chyże, zgłoszona przez KW PSL

5. Małgorzata Szajewska zam.Chyże, zgłoszona przez KW KORWiN

6. Artur Dejko zam. Bełżec, zgłoszony przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

7.Lilla Przednowek, zam. Chyże,zgłoszona przez KW PiS

8. Halina Brodowska, zam. Żyłka, zgłoszona przez KW PO

9. Monika Warcholik zam. Bełżec, zgłoszona przez Wójta Gminy Bełżec

 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Brzezinach z siedzibą w remizo-świetlicy, Brzeziny 32, 22-670 Bełżec

1. Mateusz Lentowicz zam. Bełżec,zgłoszony przez Obywatelski KWW Polskie Rodziny Razem

2. Teresa Dorota Gałka zam. Brzeziny, zgłoszona przez Komitet WW,,Kukiz' 15”

3.Adriana Dukacz zam. Bełżec, zgłoszona przez Koalicyjny KW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

4. Renata Kuśmierczak zam. Bełżec, zgłoszona przez KW PSL

5. Ewelina Fedus zam. Bełżec zgłoszona przez KW KORWiN

6. Krystyna Szczerba zam.Bełżec, zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

7. Agnieszka Komadowska zam. Brzeziny, zgłoszona przez KW PiS

8. Bożena Szulik zam. Bełżec, zgłoszona prze KW PO

9. Ewa Buczak zam. Bełżec zgłoszona przez Wójta Gminy Bełżec

Wójt

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bełżec z dnia 21 września 2015 r

2015-09-21

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bełżec z dnia 21 września 2015r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych i lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r

czytaj

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bełżec z dnia 18 września 2015

2015-09-18

czytaj

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie o składzie i dyżurach Komisji

2015-09-09

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie o składzie i dyżurach Komisji (plik w formacie PDF)

czytaj

Kalendarz wyborczy

2015-08-31

Kalendarz wyborczy dla wyborów do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r. (pdf)

czytaj

Wszystkich wpisów: 8