Daty wykonania czynności wyborczych

2015-08-18

Daty wykonania czynności wyborczych (plik w formacie PDF)

czytaj

ZAWIADOMIENIE O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

2015-08-17

ZAWIADOMIENIE

O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Bełżec zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu od dnia 17 sierpnia 2015r. do dnia 04 września 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, pok. nr 6 w godzinach pracy Urzędu.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego i polega na udzielaniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazania we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie wyborców.

Wójt Gminy

Andrzej Adamek

czytaj

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Bełżec z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

2015-08-17

Zarządzenie Nr 40/2015

Wójta Gminy

Bełżec

z dnia 17 sierpnia 2015r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Na podstawie art. 13 ust1. ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (tj. Dz.U.z 2015r., poz. 318 ) zarządzam co następuje :

 § 1

 W celu przeprowadzenia na terenie Gminy Bełżec referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. powołuję obwodowe komisje do spraw referendum w składzie przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Adamek


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 40 /2015 Wójta Gminy Bełżec

z dnia 17.08.2015r.

1.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżcu, z siedzibą w Urzędzie Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec

1. Natalia Oleszczuk - zam. Bełżec, zgłoszona przez partię polityczną PiS

2. Małgorzata Szajewska- zam. Chyże, zgłoszona przez Fundację Kisiela

3. Agata Bzowska - zam. Bełżec, zgłoszona przez Fundacja Rozwoju Compilance

4. Mariola Lentowicz - zam. Bełżec, zgłoszona przez Stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej,

5. Justyna Pępiak- zam. Bełżec, zgłoszona przez partię polityczną PSL,

6. Cywka Anna - zam. Bełżec, zgłoszona przez partię polityczną Platforma Obywatelska

7. Barbara Maciejko - zam. Bełżec, zgłoszona przez Stowarzyszenie ,,Ojczyzna- Rodzina - Sprawiedliwość”

8. Anna Kozyra - zam. Bełżec, zgłoszona przez Fundację Lepsza Polska

9. Brygida Pasierbiewicz - zam. Bełżec, zgłoszona przez Wójta Gminy Bełżec

2.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Bełżcu, z siedzibą w Publicznym Gimnazjum w Bełżcu, ul. Świerczewskiego 75, 22-670 Bełżec

1. Agnieszka Hajduk -zgłoszona przez partię polityczną PiS

2. Krystyna Droździel- zam.Bełżec, zgłoszona przez partię polityczną Sojusz Lewicy Demokratycznej

3. Tomasz Szczepański - zam. Brzeziny, zgłoszony przez Fundację Kisiela

4. Aneta Ewa Ostrowska - zam. Bełżec, zgłoszona przez Fundacja Rozwoju Compilance

5. Dorota Krzaczek - zam. Bełżec, zgłoszona przez Stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej,

6. Ewelina Jarosz- zam. Bełżec, zgłoszona przez partię polityczną PSL,

7. Sabina Lewko - zam. Bełżec, zgłoszona przez partię polityczną Platforma Obywatelska

8. Ewa Marynicz- Głaz -zam. Bełżec, zgłoszona przez Stowarzyszenie ,,Ojczyzna- Rodzina - Sprawiedliwość”

9. Beata Wiciejowska - zam. Bełżec, zgłoszona przez Wójta Gminy Bełżec,

3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Chyżach , z siedzibą w remizo-świetlicy, Chyże 46, 22-670 Bełżec.

1. Lilla Przednowek - zam. Chyże, zgłoszona przez partię polityczną PiS,

2. Przednowek Elżbieta - zam. Chyże, zgłoszona przez partię polityczną Sojusz Lewicy

Demokratycznej,

3. Krzysztof Żołądek - zam. Brzeziny, zgłoszony przez Fundację Kisiela

4. Katarzyna Lentowicz - zam. Bełżec,zgłoszona przez Stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej,

5. Marlena Dyś - zam. Chyże,zgłoszona przez partię polityczną PSL

6. Halina Brodowska -zam. Żyłka, zgłoszona przez partię polityczną Platforma Obywatelska

7.Tomasz Marynicz- zam. Bełżec,zgłoszony przez Stowarzyszenie ,,Ojczyzna- Rodzina – Sprawiedliwość”

8. Małgorzata Czuryło - zam. Chyże, zgłoszona przez Fundację Lepsza Polska

9. Monika Warcholik - zam. Bełżec, zgłoszona przez Wójta Gminy Bełżec

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Brzezinach z siedzibą w remizo-świetlicy, Brzeziny 32, 22-670 Bełżec

1. Agnieszka Komadowska - zam. Brzeziny, zgłoszona przez Partię Polityczną PiS,

2. Magdalena Ziobrowska- zam. Brzeziny, zgłoszona przez partię polityczną Sojusz Lewicy Demokratycznej,

3. Ewelina Fedus - zam. Bełżec, zgłoszona przez Fundację Kisiela,

4. Mateusz Lentowicz - zam. Bełżec, zgłoszony przez Stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej,

5. Stanisław Pępiak - zam. Brzeziny, zgłoszony przez Partię Polityczną PSL,

6. Jadwiga Niedbała - zam. Brzeziny, zgłoszona przez partię polityczną Platforma Obywatelska

7. Katarzyna Kuchciak - zam. Bełżec,zgłoszona przez Stowarzyszenie ,,Ojczyzna- Rodzina - Sprawiedliwość”

8. Bożena Szulik - zam. Bełżec, zgłoszona przez Fundację Lepsza Polska

9. Ewa Buczak - zam. Bełżec, zgłoszona przez Wójta Gminy Bełżec

czytaj

Zawiadomienie o losowaniu członków komisji do spraw referendum

2015-08-11

Na podstawie art. 13ust.4 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (tj Dz.U. z 2015r. poz. 318) i § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowym oraz sposobu powoływania komisji z dnia 30 kwietnia 2003r.(Dz.U.Nr 74, poz.671) zawiadamia się, że dnia 17 sierpnia 2015r. o godz. 9.00 w sali nard Urzędu Gminy Bełżec odbędzie się publiczne losowanie składu komisji do spraw referendum.

Losowanie dotyczyć będzie:

- Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Bełżcu , z siedzibą w Urzędzie Gminy Bełżec, gdzie zgłoszono 9 kandydatów ( wymagana liczba 8),

- Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Bełżcu z siedzibą w Publicznym Gimnazjum, gdzie zgłoszono 9 kandydatów ( wymagana liczba 8).

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

Obwieszczenie Wójta Gminy Bełżec z dnia 08 lipca 2015

2015-07-17

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bełżec z dnia 08 lipca 2015r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych i lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r. (plik w formacie PDF)

czytaj

Kalendarz referendum

2015-07-16

Kalendarz referendum (plik w formacie PDF)

czytaj

Wszystkich wpisów: 6