Walory przyrodnicze

Gmina Bełżec jest regionem o dużej różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej, bogatej historii i tradycjach kulturowych. Posiada szereg walorów zachęcających do wypoczynku i sprzyjających różnorodnym formom turystyki, agroturystyki oraz z racji swego przygranicznego położenia również turystyki międzynarodowej.

Warunki przyrodnicze, w połączeniu z brakiem zakładów przemysłowych zanieczyszczających środowisko, stanowić mogą doskonałą podstawę do rozwoju bazy wypoczynkowej szczególnie turystki indywidualnej.

Głównymi atutami środowiska przyrodniczego gminy są wysokie walory krajobrazowe wiążące się z obecnością lasów oraz urozmaicona rzeźba terenu.

Fauna i flara na terenie gminy jest bardzo zróżnicowana i ciekawa.

Lasy w większości iglaste zamieszkują zwierzęta: dziki, sarny, lisy i zające. Z gadów można spotkać padalca zwyczajnego i salamandrę plamistą. Największą grupę zwierząt zamieszkujących tereny gminy stanowią ptaki. Spacerując po lesie można zobaczyć: orlika krzykliwego i grubodziobego, kobuza, kruka, sokoła wędrownego, puchacza, gołębia siniaka i dzięcioła. Przy domach i gospodarstwach często gnieżdżą się sikory, rudziki, pliszki a także bociany. Ciekawostką jest często widywany letnimi wieczorami nocek Natterera.

Występują tu obszary i obiekty przyrodnicze cenne nie tylko w skali regionalnej i krajowej, ale i międzynarodowej wynikającej z:

 • położenia w zasięgu dwu obszarów węzłowych (33M i 21K) krajowej sieci ekologicznej ECONET - Polska JUNC (- Program Europy 1995 r.):
  • 33M - Obszar Roztoczański rangi międzynarodowej obejmujący północno - zachodnią część gminy,
  • 21K - Obszar Południowo-Roztoczański rangi krajowej obejmujący zasięgiem pozostałą część gminy,
 • położenia północno-wschodniej części gminy w Obszarze Najwyższej Ochrony, a pozostałej części w Obszarze Wysokiej Ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (Chełmsko-Zamojskiego),
 • przebiegu lokalnego korytarza doliny rzecznej Żyłki, łączącej się z międzynarodowym korytarzem ekologicznym Doliny Bugu,
 • występowania dwóch kompleksów leśnych, z których jeden - północno-zachodni łączy się z lasami Puszczy Solskiej.

Przez gminę prowadzą szlaki turystyczne, przebiegające przez atrakcyjne tereny Roztocza:

 • Niebieski - Centralny Szlak Rowerowy- Bełżec - Zwierzyniec - Szastarka przez Krasnobrodzki Park Krajobrazowy,
 • Czarny - łącznikowy - Bełżec - Narol przez Lipsko i Brzeziny,
 • Czerwony - wolnościowy przez Hutę Lubycką i Krągły Goraj do Hrebennego,
 • Czerwony - wolnościowy do Tomaszowa Lubelskiego przez Rudę Wołoską.

czytaj drukuj