Godziny otwarcia kompleksu boisk

2011-08-02

orlik 2012 logo regulamin.jpg

Zapraszamy wszystkich chętnych do miłego spędzenia wolnego czasu na Kompleksie Boisk „ORLIK 2012”.- ul. Czarnieckiego 3, Bełżec

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK 14:30 – 21:00

WTOREK 14:30 – 21:00

ŚRODA 14:30 – 21:00

CZWARTEK 14:30 – 21:00

PIĄTEK 14:30 – 21:00

SOBOTA 13:30 – 20:00

dla osób które wcześniej dokonają rezerwacji

(najpóźniej w piątek)

NIEDZIELA 13:30 – 20:00

Rezerwacja osobiście u Animatora w powyżej wymienionych godzinach pracy

czytaj

Bezpłatne zajęcia z tenisa dla dzieci na "Orliku" w Bełżcu

2015-04-23

 

plakat_orlik.jpg

czytaj

"Tenis 10" na orliku w Bełżcu

2014-12-15

slajd__tenis_10_napis1.png

Informujemy, że na obiekcie sportowym "ORLIK 2012" istnieje możliwość bezpłatnej nauki gry w tenisa dla dzieci w wieku szkolnym wg programu szkoleniowego "TENIS 10". Chętnych ZAPRASZAMY


czytaj

Regulamin korzystania z boiska

2011-08-02

orlik 2012 logo regulamin.jpg

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK

SPORTOWYCH „MOJE BOISKO ORLIK 2012

 1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
 2. Boiska są czynne w następujących terminach:
  1. planowe zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego

- poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 15.00

  1. boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

- poniedziałek 14.30 – 21.00

- wtorek 14.30 – 21.00

- środa 14.30 – 21.00

- czwartek 14.30 – 21.00

- piątek 14.30 – 21.00

- sobota 13.30 – 20.00

- niedziela 13.30 – 20.00

 1. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 2. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2 koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
 3. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do „Rejestru użytkowników” prowadzonego przez instruktora sportu.
 4. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
 5. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt 8a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
  2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
  3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  5. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy, (napojów chłodzących nie można spożywać na płytach boiska),
  6. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
  7. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  8. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  9. przebywanie na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych,
  10. wprowadzania zwierząt,
  11. korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.
 1. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 8 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:

a. nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

b. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

c. nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.

 1. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt. 2a :
  1. szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,
  2. użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
 1. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 2. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu
 4. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karnoadministracyjnego a szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

czytaj

Wszystkich wpisów: 4