OGŁOSZENIE

2013-06-28

Wójt Gminy przyjmuje interesantów codziennie w godzinach urzędowania

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 14:00 – 16:00

czytaj

Ogłoszenie konsultacji

2018-10-23

czytaj

Ogłoszenie

2018-09-25


ogloszenie PZL.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2018-09-20

logotypy2020.jpg

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Gminy Bełżec informuje, iż zostało zrealizowane zadanie pn.: „Ustawienie tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bełżcu wraz z zagospodarowaniem terenu”, w ramach projektu grantowego współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr 4/7/2017/G z dnia 01 .12.2017 r.

W związku z realizacją operacji powstał jeden zagospodarowany teren z jednym obiektem historycznym – tablicą upamiętniającą pobyt Józefa Piłsudskiego w Bełżcu.

Zakres zadania jaki został wykonany:

1. Ustawienie tablicy upamiętniającej o wymiarach 1,2 m x 1,0 m, postawionej na fundamencie z kostki granitowej o wymiarach cokołu 2,2 m x 0,7 m x 1,0 m. Tablica została ustawiona od strony północnej przy drodze krajowej.

2. Plac utwardzony został kostką betonową.

3. Wykonano ogrodzenie terenu ze słupków ( 12 sztuk ) ogrodzeniowych żeliwnych o wysokości do 1,10 m połączonych łańcuchami

4. Ustawiono ławki parkowe w ilości 7 szt.

Realizacja zadania poprawiła jakość przestrzeni publicznej poprzez ustawienie nowego obiektu infrastruktury kulturalnej o znaczeniu historycznym czyli tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bełżcu. Inwestycja poprawiła ofertę kulturalną miejscowości, zagospodarowany teren wokół tablicy umożliwił lepsze użytkowanie przez społeczność lokalną zwiększając jej estetykę i funkcjonalność oraz zachęci mieszkańców Bełżca jak również mieszkańców pobliskich miejscowości do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na tym terenie. Ustawiona tablica i zagospodarowany wokół teren są miejscem publicznym i wzbogaciły ofertę miejscowości Bełżec służąc w przyszłości organizacji sesji naukowych, wycieczek, rajdów. Jednocześnie to miejsce swoim wyglądem i formą użytkową poprawiło zdecydowanie jakość przestrzeni publicznej. Poszerzona została oferta aktywnego wypoczynku poprzez ustawienie tablicy i zagospodarowanie wokół niej terenu. Powstało miejsce, które przyczyni się do promowania takich wartości jak: patriotyzm, Służba Ojczyźnie i bliźniemu, ofiarność, odwaga, wiara. Miejscowa społeczność otrzymała miejsce dogodne do refleksji i wypoczynku, gdyż powstały alejki i ustawione zostały ławeczki wypoczynkowe.

pomnik_1.jpg pomnik_2.jpg

pomnik_3.jpg pomnik_4.jpg

pomnik_5.jpg pomnik_6.jpg

pomnik_7.jpg pomnik_8.jpg

pomnik_9.jpg

czytaj drukuj

Ogłoszenie

2018-09-19

logotypy2020.jpg

Ochotnicza Straż Pożarna w Żyłce informuje, iż zostało zrealizowane zadanie pn.:” Remont połączony z modernizacją świetlicy w Żyłce” w ramach projektu grantowego współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr 5/5/2017/G z dnia 29 .01.2018 r.

W związku z realizacją operacji powstał jeden wyremontowany i zmodernizowany obiekt w zakresie :

1. Wymiana pokrycia dachowego – 240,62 m²

2. Docieplenie stropu świetlicy – 90,0 m²

3. Posadzki z terakoty – 90,0 m²

Obiekt posiadał pokrycie dachowe z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku. Został on zmodernizowany poprzez docieplenie stropu świetlicy i pokrycie dachu blachą. Niezbędne było również wykonanie posadzki i wyłożenie płytami z terakoty. W celu prawidłowego funkcjonowania świetlicy wiejskiej wszystkie te prace były konieczne do wykonania.

Świetlica po przeprowadzonej operacji jest dogodnym miejscem spotkań mieszkańców umożliwiającym organizację różnych inicjatyw. W wyniku przeprowadzonej modernizacji i remontu już teraz mogą być tam prowadzone warsztaty kulinarne, wokalne, rękodzielnicze itp. Ponadto świetlica posłuży do organizacji wydarzeń o charakterze gminnym i ponadgminnym takie jak spotkania sołtysów, spotkania stowarzyszeń oraz spotkania mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Gminy Bełżec. Dodatkowo przy świetlicy będą organizowane corocznie imprezy sołeckie takie jak pikniki, festyny, czy dożynki.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

czytaj drukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE

2018-08-30

czytaj

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego

2018-08-28

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wydanej decyzji na budowę złącza kablowego SN, budowę linii kablowych SN, przebudowę słupa SN oraz demontaż odgałęzienia linii napowietrznej SN w związku z realizacją usunięcia kolizji nr 19/RE02/RM/PM/2018 z dnia 24.04.2018 r. w miejscowości Bełżec.

czytaj drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Bełżec

2018-08-22

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bełżec z dnia 20.08.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BEŁŻEC, TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY UL. LWOWSKĄ A UL. SŁONECZNĄ W M. BEŁŻEC Z PRZEZNACZENIEM POD TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

czytaj drukuj

Ogłoszenie

2018-07-25

Tytuł:
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca wysokość cen netto za odprowadzanie ścieków oraz Uchwała Rady Gminy Bełżec Nr XL/279/2018 z dnia 25.07.2018 r. w sprawie dopłaty do ceny netto 1m3odprowadzanych ścieków.
Data utworzenia:
2018-07-25

czytaj

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online

2018-07-09

MC_logo.png

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Zdążysz w trakcie drzemki

Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.

WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.

Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie – o zweryfikowanie Twoich danych.

Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka. Dobrze, by było uzgodnione przez oboje rodziców ;-) Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) - to znacznie ułatwi weryfikację Twoich danych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.

Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Do wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).

Gotowe! Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka malucha. 

Rejestracja w 5 krokach

Tak to wygląda w skrócie:

Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz grupę usług Dzieci

wybor.jpg

Wybierz usługę Zgłoś urodzenie dziecka

wybor0.jpg

Wybierz opcję Zgłoś urodzenie dziecka

wybor1.jpg

Po zalogowaniu przechodzisz do usługi

Zgloszenie1.jpg

i zgłaszasz dziecko w 5. krokach. W razie problemów skontaktuj się z Infolinią: tel. 42 253 54 50 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00)

Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka

Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica

Krok 3: wpisujesz dane dziecka

Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie - skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną)

Krok 5: podgląd wniosku i… podpis (Profilem Zaufanym).

Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji, zostanie przesłany w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.

To nie koniec zmian

To nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać, a które dotyczą rodziców. W funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami (tzw. parentyzacja). Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus.

Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało też takie zmiany:

  • jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL (tzw. parentyzacja):

Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL. Planowane wejście w życie - od 1 grudnia 2018 r.,

  • szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL:

Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi. Planowane wejście w życie - 1 maja 2019 r.

Wydział Komunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji

Plik PDF z instrukcją

czytaj

Wszystkich wpisów: 201, bieżąca strona: 1/21, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21