Herb_Be__z.jpg                Herb_Be____ec.jpg 


Projekt realizowany w ramach Polskiego programu pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w 2008 roku: „ Strategia współpracy Gminy Bełżec z Miastem Bełz – pierwszy krok do utworzenia turystycznego szlaku transgranicznego

Pomoc_Polska.jpg

czytaj

Informacja o projekcie

W odpowiedzi na zaproszenie skierowane do jednostek samorządu terytorialnego do składania wniosków projektowych na realizację projektów pomocowych w ramach ”Polskiego programu pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w 2008 roku” Gmina Bełżec w maju 2008 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Strategia współpracy Gminy Bełżec z Miastem Bełz – pierwszy krok do utworzenia turystycznego szlaku transgranicznego wraz z wymaganymi załącznikami.

Dnia 28 lipca 2008 r. poinformowano Gminę Bełżec, iż projekt został zaakceptowany do sfinansowania w kwocie 76.677,63 PLN.

W dniu 7 sierpnia 2008 r. została podpisana Umowa Dotacji 1401/2008/SAM/11 na realizację projektu pomocowego pod nazwą : „ Strategia współpracy Gminy Bełżec z Miastem Bełz – pierwszy krok do utworzenia turystycznego szlaku transgranicznegopomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych jako Dotującym a Gminą Bełżec jako Dotowanym.

czytaj

Działania projektu

2009-01-30 jm

czytaj

Miasto partnerskie Belz na Ukrainie

Miastem partnerskim Gminy Bełżec jest miasto Bełz na Ukrainie. Współpraca między Gminą Bełżec a miastem Bełz została zainicjowana w dniu 1 marca 2007 roku w Bełżcu podpisaniem deklaracji współpracy o współpracy we wszystkich dziedzinach, a szczególnie na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i turystycznej.

Podpisanie umowy o współpracy nastąpiło 18 maja 2007 roku w Bełzie.

Współpraca obejmuje:

  1. wymianę doświadczeń, inicjowanie, wspieranie oraz tworzenie warunków do współpracy różnych szczebli administracji Polski i Ukrainy oraz organizacji pozarządowych z terenów objętych umową,

  2. nawiązanie obustronnej działalności w zakresie zdrowia i środowiska naturalnego,

  3. wymianę doświadczeń w dziedzinie rozwoju gospodarstw agroturystycznych,

  4. nawiązanie obustronnej działalności w zakresie rozwoju turystyki międzyregionalnej,

  5. organizowanie wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych,

  6. nawiązanie obustronnej działalności w zakresie nauki i oświaty,

  7. opracowywanie i wprowadzanie wspólnych projektów rozwoju regionów dla otrzymania środków finansowych międzynarodowych grandów,

  8. wspólne wchodzenie do organizacji międzynarodowych,

  9. wymianę doświadczeń w zakresie ochrony zabytków.

Zdjęcia z podpisania porozumienia pomiędzy miejscowościami Bełżec i Bełz oraz herb miasta Bełz.

belz_lwow_052.jpg
Bełżec 1 marca 2007 podpisanie listu intencyjnego o współpracy
belz_lwow_040.jpg belz_lwow_042.jpg belz_city_coa_1772.jpg
Bełz 18 maja 2007 podpisanie porozumienia o wspólpracy oraz herb Bełza


czytaj

Wszystkich wpisów: 12, bieżąca strona: 1/2, idź do strony: 1 2