Informacja

2018-10-16

W dniu 16 października 2018r. w Urzędzie Gminy Bełżec odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP z terenu gminy zakupionego wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Bełżec a Ministrem Sprawiedliwości, na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Łączna wartość przekazanego sprzętu, w skład którego wchodzi:

- Zestaw ratownictwa medycznego PSP R 1, deska ortopedyczna, szyny Kramera,

- Defiblirator, (2 szt. )

- Miernik wielogazowy,

- Latarka kątowa akumulatorowa (2 szt.)

wyniosła 22 360,00zł.

Na mocy podpisanych umów darowizny przekazano jednostkom OSP Bełżec I - Zestaw ratownictwa medycznego PSP R 1, deska ortopedyczna, szyny Kramera,- Defiblirator ZOLL AED 3, (1 szt. ) - Miernik EX-OX-H2S-CO Atex, - Latarka kątowa INTRANT XPR 5568 RX akumulatorowa (2 szt.) oraz dla jednostki OSP Bełżec II Defiblirator ZOLL AED 3, (1 szt. ).

Jednostki te włączone są w struktury KSRG.

Zadanie w 99% współfinansowane było ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

1_FS_MSWIA.jpg 2_FS_MSWIA.jpg

3_FS_MSWIA.jpg

<< wróć