Ogłoszenie o dofinansowaniu zakupu podręczników dla dzieci

2008-04-18

O G Ł O S Z E N I E

W związku z projektem Rządowego programu pomocy uczniom w 2008r. ,, Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-II ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – wyprawka szkolna ” istnieje możliwość dofinansowania podręczników szkolnych. Pomoc w formie dofinansowania przysługuje dzieciom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium programu ( dochód, który nie przekracza miesięcznie 351 zł netto na jednego członka rodziny ).

Rodzice dzieci spełniający powyższe kryterium dochodowe proszeni są o zgłaszanie się do dnia 6 czerwca 2008r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Bełżcu celem złożenia stosownych wniosków.

czytaj

Sprawozdanie z działalności CKNONW w gminie Bełżec

2008-04-15 JM

czytaj

Obwieszczenie Wójta Gminy Bełżec o przystąpieniu do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec

2008-04-09

czytaj

Relacja z badań mammograficznych w Bełżcu 2008-04-08

2008-04-09 JM

W dniu 8 kwietnia 2008 r. w Bełżcu na placu przy Gimnazjum Publicznym w mammobusie odbyły się badania mammograficzne dla mieszkanek Gminy Bełżec i Lubycza Królewska. Były to badania bezpłatne dla kobiet w wieku 50-69 lat. Gmina Bełżec dofinansowała badania chętnym paniom swojej gminy w wieku 40-49 lat i powyżej 70 roku.

czytaj

Relacja z imprezy "Targi Turystyczne LUBTOUR 2008"

2008-04-07 JM

W dniach 29 - 30 marca w Lublinie odbyły się Targi Turystyczne LUBTOUR 2008.Były one doskonałą okazją do zaprezentowania ofert spędzenia wolnego czasu na terenie naszego regionu. Gmina Bełżec również prezentowała swoje walory udostępniwszy materiały promocyjne w postaci folderów i ulotek o walorach turystycznych.

czytaj

K O N K U R S

2008-04-04 AK

Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłaszają konkurs plastyczny pod hasłem "Dziękuję... nie biorę..."

czytaj

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 111922

2008-03-27

czytaj

Akcja internetowa pt.

2008-03-27 JM

Pragniemy poinformować , iż zamieszczając tą informację na naszej stronie pośredniczymy w odszukiwaniu osób związanych z naszą gminą, które " dzisiaj" są rozsiane po najdalszych zakątkach Polski i świata.Zachęcamy do kontaktu z naszą gminą pod numerem tel. 084 6652445 w.15 lub bezpośrednio z redakcją "Tygodnika Zamojskiego", który jest pomysłodawcą niniejszej akcji internetowej pt." Ludzie stąd - nasi rodacy w kraju i za granicą"

czytaj

Bezpłatne badania profilaktyczne - mammografia dla Pań w wieku 50-69 lat

2008-03-17 JM

ZZOZ Profilaktyka Diagnostyka Leczenie

Z A P R A S Z A M I E S Z K A N K I


GMIN BEŁŻEC I LUBYCZA KRÓLEWSKA


N A B E Z P Ł A T N E B A D A N I A P R O F I L A K T Y C Z N E

M A M M O G R A F I A

bezpłatna dla Pań w wieku 50 - 69 lat (roczniki od 1939 do 1958)

które nie odbywały tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat lub w roku 2007 ( w ramach Programu Profilaktycznego) otrzymały wskazania do wykonania powtórnych badań po upływie 12 miesięcy. Badania finansuje NFZ.

Na badania należy zgłosić się z Dowodem Osobistym i wynikiem (zdjęcia i opis) ostatniego badania


Urząd Gminy Bełżec finansuje badania dla mieszkanek gminy

w wieku 40 - 49 lat i powyżej 70 lat (roczniki 1959-1968 i od 1938)


Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym

w dniu 8 kwietnia 2008 r. ( wtorek )

przy Gimnazjum ul. Świerczewskiego w Bełżcu

w godzinach: 8:30 - 13:00 i 14:00 - 19:00


Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL) od dnia 10 marca 2008 r.

w godz. 8:00 - 16:00 (od poniedziałku do piątku) pod numerami:


0 800 101201z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne)

61 8773602 / 04z telefonów komórkowych (połączenie płatne)

Istnieje możliwość rejestracji w dniu badania w ambulansie (o ile będą wolne miejsca na liście).

Dla osób nie spełniających kryteriów badań bezpłatnych: mammografia - 70 zł

20080317_mammografia.png

Badania prowadzi:

ZZOZ Profilaktyka Diagnostyka Leczenie

61-361 Poznań ul. Starołęcka 38

Infolinia 0800 101201

czytaj

Życzenia świąteczne

2008-03-14

Radosnych Świąt Wielkanocnych,

wypełnionych nadzieją i spokojem ducha .

Wiary w Siebie, w Boga i ludzi.

Pogody w sercu i radości

płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego święconego w gronie

najbliższych osób.

Mieszkańcom Gminy Bełżec

życzą :


Przewidniczący
Rady Gminy
Kazimierz Marynicz

Wójt
Gminy Bełżec
Andrzej Adamek


20080314_zyczenia.jpg

Wielkanoc 2008

Wesołego Alleluja

Posłuchaj życzeń audio w formacie MP3

czytaj

Wszystkich wpisów: 849, bieżąca strona: 81/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85