Informacja dotycząca spisu kontrolnego

2011-07-01

czytaj

Ogłoszenie o VII sesji Rady Gminy Bełżec

2011-06-24

czytaj

Wyniki rekrutacji w projekcie GOK Bełżec pt.

2011-06-20

czytaj

INFORMACJA

2011-06-09

czytaj

OGŁOSZENIE

2011-05-30

czytaj

ZAWIADOMIENIE

2011-05-24

Bełżec dn. 24.05.2011 r.
URZĄD GMINY
    BEŁŻECZ A W I A D O M I E N I ENINIEJSZYM  ZAWIADAMIAM  MIESZKAŃCÓW GMINY BEŁŻEC, ŻE  ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR VI/29/11 RADY GMINY BEŁŻEC  Z DNIA 17 MAJA 2011 R.  CENA ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH   STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  GMINY  BEŁŻEC OD 1 LIPCA 2011  ROKU  WYNOSI:

- 3,47 ZŁ NETTO + 0,28 (8% VAT) = 3,75 zł  BRUTTO  ZA 1 M3  ŚCIEKÓW  BYTOWYCH

- 3,72 ZŁ NETTO + 0,30 (8% VAT) = 4,02 zł  BRUTTO  ZA 1 M3  ŚCIEKÓW  KOMUNALNYCH

W Ó J T
/-/ Andrzej Adamek

czytaj

Ogłoszenie o VI sesji Rady Gminy Bełżec

2011-05-11

czytaj

PROJEKT

2011-05-06

czytaj

Rozkład jazdy szynobusów

2011-04-29

czytaj

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac i usług w ramach promocji projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

2011-04-27

czytaj drukuj

Wszystkich wpisów: 849, bieżąca strona: 64/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85