MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE

2012-03-26

MPI informacja Starostwo Tomaszow Lubelski.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XIII sesji Rady Gminy Bełżec

2012-03-23

Bełżec, dnia 19.03.2012 r.

R A D A G M I N Y

B E Ł Ż E C

Pan/i

MIESZKAŃCY GMINY BEŁŻEC

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XIII sesję Rady Gminy Bełżec

w dniu 29 MARCA 2012 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec terenów zabudowy mieszkaniowej /jednorodzinnej i zagrodowej z możliwością wprowadzenia usług nieuciążliwych w obrębie miejscowości Szalenik Kolonia gmina Bełżec,

6.2. dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Bełżec,

6.3. wyodrębnienia w budżecie Gminy Bełżec na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki,

6.4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,

6.5. zmian w budżecie gminy na 2012 rok

6.6. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżec w 2012 r.”,

6.7. zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Zamość.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

OGŁOSZENIE

2012-03-15

W związku z prośbą odnalezienia byłych żołnierzy 1 Dywizji Pancernej w celu ich uhonorowania prosi się mieszkańców Gminy Bełżec w przypadku posiadania wiedzy o takich osobach zamieszkujących na terenie tut. Gminy o przekazanie stosownej informacji do Urzędu Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, pok. nr 6 lub na nr tel. 84 665-24-45, 665-21-82 w. 13.

WÓJT GMINY

(-) Andrzej Adamek

czytaj

ZEBRANIE WIEJSKIE

2012-03-09

Bełżec 2012.03.08.

WÓJT GMINY

BEŁŻEC

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Bełżec zawiadamia mieszkańców Sołectwa Brzeziny, że w dniu 14 MARCA 2012 r. /środa/ o godz. 18:00 w remizo-świetlicy w Brzezinach odbędzie się zebranie wiejskie poświęcone wyborom sołtysa. W przypadku nie uczestniczenia w zebraniu wymaganej liczby mieszkańców wyznacza się drugi termin zebrania wiejskiego w ten sam dzień tj. 14 MARCA 2012 r. /środa/ o godz. 18:30. Prosimy o punktualne i liczne przybycie.

WÓJT (-) ANDRZEJ ADAMEK

czytaj

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE GAZU ŁUPKOWEGO

2012-03-08

 

Wójt Gminy zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Bełżec na spotkanie informacyjne z przedstawicielami PGNiG Oddział w Sanoku w sprawie gazu łupkowego.

TERMIN SPOTKANIA:

11 marca 2012 r., godz. 16.00 (niedziela)

MIEJSCE SPOTKANIA:

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu

czytaj

INTERNETOWE CENTRUM EDUKACYJNO-OŚWIATOWE W BEŁŻCU ZAPRASZA NA SZKOLENIE

2012-03-01

centrum ogloszenie.jpg

czytaj

„Roztocze Tomaszowskie w obiektywie” - konkurs fotograficzny

2012-02-20

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie ogłosiła konkurs fotograficzny, w którym do wygrania są 3 markowe aparaty fotograficzne.

Tematyka konkursu ograniczona jest jedynie granicami LGD Roztocze Tomaszowskie. Fotografować można miejsca, pejzaże, wydarzenia i ludzi związanych z terenem działania LGD. W konkursie mogą wziąć udział bez względu na wiek mieszkańcy gmin członkowskich LGD Roztocze Tomaszowskie: Bełżec, Krynice, Lubycza Królewska, Susiec, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski oraz miasta Tomaszowa Lubelskiego. Poza głównymi nagrodami w postaci aparatów fotograficznych, najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane w albumie promującym obszar LGD Roztocze Tomaszowskie.

Prace może nadsyłać od 21 lutego do 31 sierpnia 2012 roku. Regulamin i dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.roztoczetomaszowskie.pl.

Informacji o konkursie udziela Biuro LGD Roztocze Tomaszowskie, które mieści się w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 32, I piętro, pokój 104, telefon 84 664 63 86.

LGD Roztocze Tomaszowskie

LGD_RoztoczeTomaszowskie_Konkurs_Fotograficzny.jpg

czytaj

Memoriał halowej piłki nożnej im. Jana Watrasa

2012-02-17

W dniu 11.02.2012 r. odbył się memoriał halowej piłki nożnej imienia Jana Watrasa. Turniej odbywał się w kategorii wiekowej ( 2000 i młodsi ).

W turnieju uczestniczyło pięć zespołów: „GRANICA"- Lubycza Król. „Unia"- Hrubieszów. „TOMASOVIA"- Tomaszów Lub. „ Gaudium" - Zamość. „Orkan"- Bełżec.

Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy, a te które zajęły miejsca od 1 do 3 otrzymały także puchary. Dla każdej z drużyn przygotowane były posiłki i owoce oraz napoje chłodzące.

Ponadto w turnieju wybierani byli wyróżniający się zawodnicy którym dodatkowo rozdano nagrody.

Kategorie: najlepszy bramkarz, najlepszy zawodnik, najlepszy strzelec turnieju. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano : Krafczyka Oskara

„ Tomasovia "-Tomaszów Lub. Otrzymał rękawice bramkarskie firmy Nike. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano : Wiciejowskiego Pawła „ Orkan "-Bełżec. Otrzymał czapkę firmy Nike. Najlepszym strzelcem turnieju okazał się: Szuper Kamil „Granica "- Lubycza Król. Otrzymał piłkę nożną firmy Nike.

Sponsorzy:

Hurtownia "ASTER BIS"

GOK Bełżec

Wójt Gminy Bełżec

Tabela końcowa turnieju:

l.„ Orkan " Bełżec.

2.,, Granica " Lubycza Król.

3.,, Unia " Hrubieszów.

4.,, Gaudium " Zamość.

5.,, Tomasovia " Tomaszów Lub.

Relacja fotograficzna:

czytaj

szkolenie w zakresie wysyłania deklaracji rocznych przez internet

2012-02-09

Plakat  - szkolenie.jpg

czytaj

Nowy adres internetowy Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu

2012-02-07

Informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu posiada teraz nową stronę internetową www.gok.belzec.pl

czytaj

Wszystkich wpisów: 849, bieżąca strona: 60/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85