Ogłoszenie

2013-09-10

stypendium_czajnia.jpg

czytaj

Konkurs na logo wsi Brzeziny

2013-09-10

Koło Gospodyń Wiejskich Brzezinianki ogłasza konkurs na logo wsi Brzeziny. Nagrodą
w tym konkursie jest tablet. Regulamin dostępny jest w zakładce. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin konkursu na logo Brzezin

czytaj

Gmina Bełżec przygotowała kolejne place zabaw, które powstały w ramach realizacji projektów pn.:

2013-09-09

1. Zwiększenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez wykonanie placu zabaw, ogrodzenia oraz miejsc postojowych w miejscowości Bełżec I - Operacja z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”

2. „Zwiększenie oferty rekreacyjno - wypoczynkowej poprzez wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzeziny” - Operacja z zakresu działania „Małe Projekty”

3. „Poprawa atrakcyjności miejscowości Żyłka poprzez wykonanie placu zabaw” - Operacja z zakresu działania „Małe Projekty”

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem naszym było umożliwienie mieszkańcom poszczególnych miejscowości Gminy Bełżec rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez utworzenie i udostępnienie wiejskich placów zabaw, a dla turystów odwiedzających gminę umożliwienie spędzenia wolnego czasu z dziećmi.

W chwili obecnej na terenie całej gminy istnieje łącznie sześć placów zabaw (trzy wyposażone wcześniej oraz kolejne trzy oddane w sierpniu i wrześniu br.), które spełniają swoje zadania, a maluchy i starszaki mają już w każdej miejscowości miejsce, gdzie mogą popuszczać wodze swej fantazji i dać upust niekończącym się zasobom energii.

Zamontowane urządzenia zabawowe posiadają wszelkie certyfikaty i atesty tak, aby były bezpieczne dla dzieci.

Zapraszamy zatem wszystkie dzieci, które mieszkają lub obecnie odwiedzają Gminę Bełżec i mają ochotę na aktywny wypoczynek do zabawy na ogólnodostępnych placach zabaw. Zachęcamy również rodziców, ponieważ miejsca te doskonale łączą w sobie odpoczynek i możliwość obserwowania swoich pociech.

logo_plac_zabaw.jpg

Fotografie wszystkich placów zabaw wraz z danymi adresowymi:


czytaj drukuj

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego

2013-08-28

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Bełżec

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy w Bełżcu (pokój nr 14) lub na stronie internetowej www.belzec.pl (załączniki do pobrania).

Załącznik 1

Załącznik 2

czytaj

Jarmark Św. Wawrzyńca 2013

2013-08-26

loga1Blisko 10 tys. osób przyszło na koncert zespołu Akcent w Bełżcu podczas siódmego Jarmarku Świętego Wawrzyńca. Miss wakacji została pochodząca z Tyszowiec Anna Czernij, która otrzymała także tytuł Miss Foto.

Jarmark Świętego Wawrzyńca odbył się 10 i 11 sierpnia. W sobotę imprezę zepsuła trochę pogoda. Ulewny deszcz i burza spowodowały, że trzeba było zrobić kilkuminutową przerwę w imprezie. Mimo to odbyły się wybory Małej Miss i Małego Mistera. W tym przypadku tytuły przypadły Amelce Ragan i Szymonowi Wiciejowskiemu. Oboje z Bełżca. Wystąpiły także zespoły: Siedliszczanie Znad Wieprza, Pogranicze z Lubyczy Królewskiej oraz The Rainbow z Machnowa. Kilka piosenek zaśpiewała Julka Stepaniuk z Lubyczy Królewskiej. Gwiazdą wieczoru była grupa CLIVER. Koncert dała również grupa Solaris, która bawiła zebranych na stadionie do końca imprezy.
W niedzielę na stadionie sportowym odbywały się wybory Miss Wakacji. Ta część festynu cieszyła się sporym zainteresowaniem. W wyborach wzięło udział osiem dziewcząt. Wygrała Anna Czernij z Tyszowiec, która zdobyła także tytuł miss foto. 1 vice miss została Patrycja Komadowska z Bełżca a 2 vice miss Klaudia Bednarz z Tomaszowa Lubelskiego. Tytuł miss publiczności przypadł Joannie Gałka z Bełżca. Tytuł miss gracji przypadł natomiast Annie Łopong z Tomaszowa Lubelskiego. Jury nagrodziło w tym roku również właścicielki pięknych fryzur. Tytuł miss pięknej fryzury przypadł Klaudii Lis z Machnówka.
W niedzielę miał również miejsce program dla dzieci ZABAWIĄTKA, przygotowany przez krakowskich aktorów. Blisko 10 tysięcy osób przyszło obejrzeć koncert Zenka Martyniuka i grupy AKCENT, który rozpoczął się w niedzielę o godz. 18.00. Zebrana publiczność aż trzykrotnie miała okazję oglądać pokazy ZUMBA FITNESS w wykonaniu grupy pań pod przewodnictwem Aleksandry Dziewiczkiewicz ze Studia Sportów Sylwetkowych FABRYKA w Tomaszowie Lubelskim. Natomiast niedzielny wieczór upłynął pod znakiem koncertów, bo na scenie pojawiły się zespoły RELAX i MEFFIS. Natomiast gwiazdą wieczoru była grupa MASTERS, która wykonała słynny przebój „Żono moja”. Warto wspomnieć, że w niedzielę, w rolę konferansjera, wcielił się Dariusz Turecki z Polskiego Radia Lublin, znany głównie z audycji „Nie Tylko Barachołka”.
Festynowi towarzyszyły także liczne atrakcje dla dzieci oraz prezentacje tradycyjnych rzemiosł – między innymi garncarstwa, które prezentował Mirosław Lipski z Krasnobrodu, wycinanki ludowej, którą prezentowała Bronisława Ostrówka z Tywszowiec, tłoczenie oleju – Anna i Tadeusz Kołodziejowie z Zadnogi oraz wikliniarstwo – Witold Płochocki z Nowej Sarzyny. Stoiska były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Pragniemy podziękować tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej imprezy, czyli naszym sponsorom a są nimi:
Andrzej Adamek – Wójt Gminy Bełżec
Kazimierz Marynicz – Przewodniczący Rady Gminy w Bełżcu
Firma rodzinna sklep spożywczy Groszek w Bełżcu Joanna Mańczak
Sklep Wielobranżowy „Ula” Monika Borkowska, Ryszard Lizon
Andrzej Leśny Firma Usługowo – Handlowa „Elektronix” – Bełżec  
Iza i Janusz Łapczyńscy Salon sukni ślubnych Tomaszów Lubelski
Ilona Borowicz – salon fryzjerski Tomaszów Lubelski
Marcin Bodnar – sklep z materiałami budowlanymi w Bełżcu
Agencja Ochrony Combat Tomaszów Lubelski
Maciej Walentyn – Valentino Tomaszów Lubelski
Łukasz Spasowicz i Robert Panek – pizzeria NOWA w Bełżcu
Anna Wolanin – pizzeria ANI MAX z Bełżca
Stanisław Żurawski – stacje paliw BP w Kolonii Łaszczówka i Narolu
Zofia i Krzysztof Malinowscy – sklep spożywczy w Bełżcu
AVON – kosmetyki
Szkoła nauki jazdy WIENIO z Tomaszowa Lubelskiego
CYRK KORONA
Przemysław Polański – Studio Photo Flash

Wydarzenie „Jarmark św. Wawrzyńca” zrealizowane przez Gminę Bełżec dzięki Lokalnej Grupie Działania Roztocze Tomaszowskie w ramach: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskich w ramach Osi 4 LEADER, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Relacja fotograficzna oraz więcej szczegółów dostępnych jest na stronie gok.belzec.pl  lub po kliknięciu na ten odnośnik.

czytaj drukuj

Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Gminy Bełżec

2013-08-23

RADA GMINY

BEŁŻEC

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXVII Sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 30 sierpnia 2013 r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Zajęcie stanowiska w sprawie budowy szkoły.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu, stanowiącej własność Gminy Bełżec w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

7.2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu, obręb ewidencyjny Święcie – Kolonia, stanowiącej własność Gminy Bełżec w drodze ustnego przetargu ograniczonego.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

Informacja o projekcie

2013-08-20

W chwili obecnej Gmina Bełżec realizuje projekt pt. Kreowanie pozytywnego wizerunku centrum Bełżca pod kątem wzrostu atrakcyjności społecznej i turystycznej. Operacja wchodzi w zakres działania „Odnowa i rozwój wsi” i jest realizowana w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem realizowanego projektu jest podniesienie atrakcyjności i unkcjonalności publicznej obszaru, który sprzyjał będzie nawiązywaniu kontaktów społecznych mieszkańców wsi oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej.

Zakres prac obejmuje: remont elewacji wraz z dociepleniem i malowaniem ścian zewnętrznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz poprawa funkcjonalności i estetyki otoczenia poprzez wykonanie utwardzonych parkingów i chodników. Zamontowane zostaną również elementy małej architektury: stojaki na rowery, kosze na śmieci, słup ogłoszeniowy, kwietniki, stylowe ławki oraz stylowe latarnie parkowe.

Całkowita wartość zadania po przetargu to 157 789,27 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to 80% kosztów kwalifikowanych czyli: 102 926,00 zł

logo_plac_zabaw.jpg

czytaj drukuj

Jarmark Św. Wawrzyńca 2013

2013-08-01

jarmark2013.jpg

czytaj

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

2013-07-24

zawody_powiatowe.jpg

czytaj

KONKURS KULINARNY

2013-07-15

konkurs kulinarny.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 849, bieżąca strona: 51/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85