Seminarium informacyjne "Fundusze dla przedsiębiorców w nowej perspektywie UE"

2015-10-19

 

seminarium informacyjne.gif

czytaj

Nasza Krew - Nasza Ojczyzna

2015-10-19

krwiodawstwo.jpg

czytaj

25-lecie Światowego Związku Żołnieży Armii Krajowej Okręg Zamość

2015-10-15

 

25 lat ak.jpg

czytaj

Rota przysięgi AK

2015-10-15

 

rota ak.jpg

czytaj

GRA MIEJSKA UPAMIĘTNIAJĄCA ŻOŁNIEŻY AK I ŻOŁNIEŻY WYKLĘTYCH

2015-10-15

 

gra miejska.jpg

czytaj

Ogłoszenie o jednodniowej wycieczce integracyjnej

2015-10-13

OGŁOSZENIE

Osoby zainteresowane jednodniową wycieczką integracyjną do Zamościa zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36 C do dnia 21 października 2015 roku. Planowany termin wycieczki 27 października 2015 roku. Szacunkowy koszt odpłatności około 30 zł. za osobę. Koszt wycieczki obejmuje przejazd busem oraz ubezpieczenie NNW.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS w Bełżcu od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 lub pod numerem telefonu 84 6652143.

czytaj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5 października 2015 r.

2015-10-09

 

Obwieszczenie 2 male.jpg

czytaj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5 października 2015 r.

2015-10-09

 

obwieszczenie 1 male.jpg

czytaj

OGŁOSZENIE

2015-10-06

UWAGA ROLNICY

Wójt Gminy Bełżec

informuje rolników zainteresowanych uprawą maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych o konieczności zgłoszenia powierzchni planowanej uprawy

Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy Bełżec ( pokój nr. 14 )

w terminie do 23 października 2015r.

Szczegółowe informacje pod numerem 84 665 24 45 ( w. 12)

czytaj

Informacja dotycząca zmian w wysokości świadczeń rodzinnych oraz progów dochodowych stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodziny

2015-09-24

Informacja dotycząca zmian w wysokości świadczeń rodzinnych oraz progów dochodowych stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że od dnia 1 listopada 2015 roku wysokość:

1) zasiłku rodzinnego, wynosi miesięcznie:

a) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

b) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

c) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2015 r. poz 114 z późn. zm), wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;

3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13, wynosi:

a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

b)100,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:

a) 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Od 1 listopada 2015 roku, prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

3) sobie uczącej się,

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Od dnia 1 listopada 2015 roku:

1) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w art. 9 ustawy, wynosi 1000,00 zł jednorazowo;

2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlop wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ustawy, wynosi 400,00 zł miesięcznie;

3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa w art. 14 ustawy, wynosi 100,00 zł na dziecko;

4) wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o któej mowa w art. 15B ustawy, wynosi 1000,00 zł na jedno dziecko – kryterium dochodowe do tego świadczenia wynosi 1922,00 zł na osobę w rodzinie;

5) wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 153,00 zł miesięcznie;

6) wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 520,00 zł miesięcznie.

7) wysokość zasiłku dla opiekuna, o któym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567), wynosi 520,00 zł miesięcznie.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2015 r. , przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014 r. 2506 zł.

czytaj

Wszystkich wpisów: 829, bieżąca strona: 32/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83