Ośrodek Szkolenia Zawodowego prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie

2015-09-09

OHP ogloszenie dekarz.jpg

 

czytaj

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW Z TERENU GMINY BEŁŻEC POŚWIĘCONYCH PODZIAŁOWI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

2015-09-04

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW

Z TERENU GMINY BEŁŻEC POŚWIĘCONYCH PODZIAŁOWI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

L.P.

DATA ZEBRANIA

GODZINA ZEBRANIA

SOŁECTWO

MIEJSCE ZEBRANIA

1

10.09.2015 r.

czwartek

1800

BRZEZINY

Remizo-świetlica
w Brzezinach

2

15.09.2015 r.

wtorek

1730

CHYŻE

Remizo – świetlica w Chyżach

3

15.09.2015 r.

wtorek

1900

BEŁŻEC II

Remizo – świetlica w Bełżcu II

4

16.09.2015 r.

środa

1730

SZALENIK - KOLONIA

Szalenik – Kolonia 6

5

16.09.2015 r.

środa

1830

ŻYŁKA

Remizo – świetlica Żyłce

6.

17.09.2015 r.

czwartek

1700

BEŁŻEC III

W domu u sołtysa A. Bodnara

7.

17.09.2015 r.

czwartek

1930

BEŁŻEC I

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu

czytaj

Ogłoszenie

2015-09-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu zaprasza seniorów na spotkanie integracyjne, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu, dnia 9 września 2015 roku o godzinie 13.00. Spotkanie ma na celu stworzenie grupy samopomocowej, wspólne spędzenie wolnego czasu, wymianę doświadczeń, wzajemne wspieranie się oraz oderwanie od szarości dnia codziennego. W załączeniu proponowany harmonogram realizacji projektu.

Załączniki:

- Harmonogram realizacji projektu

czytaj

OGŁOSZENIE FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

2015-09-02

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, o możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016. Formularze wniosku wraz z załącznikami dostępne są  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36c, Bełżec, od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530.

            Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

            Natomiast na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

czytaj

OGŁOSZENIE ŚWIADCZENIA RODZINNE

2015-09-02

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, o możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016. Formularze wniosku wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36c, Bełżec, od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530.

            Zgodnie z art.26 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych* w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

            Natomiast na podstawie art.26 ust.4 ustawy o świadczeniach rodzinnych* w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

czytaj

Ogłoszenie

2015-09-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, przez osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150 % kwoty, o której mowa w art. 8 Ustawy o pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

Do ubiegania się o pomoc są uprawnione osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane w/w pomocą prosimy o składanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, tel. (84) 6652143.

czytaj

zaproszenie na otwarcie budynku dydaktycznego ze stołówką

2015-08-28

Wójt Gminy Bełżec oraz Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Bełżcu mają zaszczyt zaprosić mieszkańców Gminy Bełżec na uroczystość otwarcia nowego budynku dydaktycznego ze stołówką oraz nadania Publicznemu Gimnazjum w Bełżcu imienia „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata", która odbędzie się 1 września 2015 roku o godz. 9.30 w budynku szkoły przy ul. Świerczewskiego 75,22-670 Bełżec

Program uroczystości:

godz. 8°° Msza św. w Kościele pw. MB Królowej Polski w Bełżcu godz. 930 Początek uroczystości w szkole

Część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży

Otwarcie nowego budynku szkoły

Nadanie szkole imienia oraz przekazanie sztandaru

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Zwiedzanie ekspozycji okolicznościowych i szkoły

czytaj

XVI Bieg Sobiborski

2015-08-27

plakat - XVI Bieg Sobiborski.jpg

Regulamin (PDF)

czytaj

Informacja dla rolników

2015-08-26

Informacja dla rolników

Wójt Gminy Bełżec informuje rolników, u których wystąpiły szkody spowodowane klęską suszy o możliwości składania oświadczeń w sprawie wysokości strat poniesionych w uprawach rolnych.

Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy Bełżec ( pokój Nr. 14). Do oświadczenia należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2015 składanego do ARiMR.

Straty zostaną oszacowane przez Komisję Gminną powołaną przez Wojewodę Lubelskiego, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Gminy Bełżec, Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Izby Rolniczej. Termin oględzin zostanie uzgodniony z wnioskodawcą.

Pytania prosimy kierować pod nr. tel. 84 665 24 45 ( wew. 12)

 Załączniki:

Oświadczenie rolnika

Oświadczenie o stratach w sadach


czytaj

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2015

2015-08-25

 

plakat.dozynki-2015.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 771, bieżąca strona: 28/78, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78