VI EDYCJA TOMASZOWSKIEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

2015-11-04

 

TLS VI plakat.jpg

czytaj

Ogłoszenie o naborze wniosków na zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bełżec

2015-10-28

Wójt Gminy Bełżec informuje, że w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” finansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy z dniem 02 listopada 2015 r. rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w roku 2016. Nabór trwał będzie do dnia 27 listopada 2015 r.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W przypadku osób fizycznych maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów za usunięcie odpadów.


Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, pokój nr 12.

Szczegółowe procedury dotyczące naboru wniosków oraz wzory niezbędnych dokumentów zawarte są w Regulaminie Projektu dostępnym na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełżec www.belzec.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, pokój nr 12.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

Seminarium informacyjne "Fundusze dla przedsiębiorców w nowej perspektywie UE"

2015-10-19

 

seminarium informacyjne.gif

czytaj

Nasza Krew - Nasza Ojczyzna

2015-10-19

krwiodawstwo.jpg

czytaj

25-lecie Światowego Związku Żołnieży Armii Krajowej Okręg Zamość

2015-10-15

 

25 lat ak.jpg

czytaj

Rota przysięgi AK

2015-10-15

 

rota ak.jpg

czytaj

GRA MIEJSKA UPAMIĘTNIAJĄCA ŻOŁNIEŻY AK I ŻOŁNIEŻY WYKLĘTYCH

2015-10-15

 

gra miejska.jpg

czytaj

Ogłoszenie o jednodniowej wycieczce integracyjnej

2015-10-13

OGŁOSZENIE

Osoby zainteresowane jednodniową wycieczką integracyjną do Zamościa zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36 C do dnia 21 października 2015 roku. Planowany termin wycieczki 27 października 2015 roku. Szacunkowy koszt odpłatności około 30 zł. za osobę. Koszt wycieczki obejmuje przejazd busem oraz ubezpieczenie NNW.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS w Bełżcu od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 lub pod numerem telefonu 84 6652143.

czytaj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5 października 2015 r.

2015-10-09

 

Obwieszczenie 2 male.jpg

czytaj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5 października 2015 r.

2015-10-09

 

obwieszczenie 1 male.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 771, bieżąca strona: 26/78, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78