Konkurs FIO 2017 – Spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

2016-09-08

Konkurs FIO 2017 – Spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, 13.09.2016, godz. 10-13.30

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniu 13 września br., o godz. 10.00, w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

W czasie spotkania odbędzie się prezentacja Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. oraz zasad ubiegania się o dotację.

Czas spotkania – ok. 3 godzin. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 11.09.2016 r. na adres e-mail: lsikora@lublin.uw.gov.pl

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację w dniu 12 września 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program Spotkania

Godz. 10.00-10.15 – Rejestracja uczestników

Godz. 10.15-10.20 – Powitanie i otwarcie spotkania

Godz. 10.20- 11.45 – Prezentacja Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. oraz zasad ubiegania się o dotacje  (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty). Prelegent: Filip Kołodziejski.

Godz. 11.45- 11.50 –Przerwa

Godz. 11.50-13:00 – Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m.in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowanie projektu w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu). Prelegent: Piotr Marzęda.

Godz. 13.00-13.30 – Podsumowanie i zakończenie.

****

Ogłoszenie naboru w konkursie FIO 2017 w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016 r., zaś ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) na grudzień 2016. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu. Regulamin Konkursu FIO 2017 r. jest już dostępny na stronie internetowej

www.pozytek.gov.pl/download/files/FIO_2017/Regulamin_FIO_2017.pdf

czytaj

Informacja na temat programu

2016-09-07

plakat NFZ.jpg

Po więcej szczegółów proszę odwiedzić stronę http://75plus.mz.gov.pl

czytaj

Ogłoszenie

2016-09-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, o możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2016/2017. Formularze wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36c, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 1530.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia (Art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U. z 2016 r. Poz. 169 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września (Art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

 Instrukcja wypełnienia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego.

Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego.

czytaj

Akcja Masz Głos

2016-09-01

Bo pomysły są od tego... aby realizować je na całego!

Rusza nabór do kolejnej edycji akcji Masz Głos

Remonty miejskich plaż, otwieranie świetlic osiedlowych, warsztaty pisania projektów, relacje na żywo z sesji rady i sąsiedzkie festyny – w taki sposób wolny czas spędzają uczestnicy akcji Masz Głos, prowadzonej przez Fundację Batorego. Wykorzystują oni swoją energię dla dobra otoczenia. Akcja to do tej pory ponad 1800 uczestników i grup z prawie 1000 miejscowości w całej Polsce. Teraz możecie do nich dołączyć i Wy! Udział w Akcji to nie tylko szansa na nagrodę Super Samorząd, porady ekspertów i szkolenia na temat demokratycznych instrumentów działania.
To przede wszystkim frajda ulepszania Waszych miejscowości i gmin wspólnie z setkami grup
z całej Polski! Zarejestruj się już dziś za pośrednictwem strony www.maszglos.pl i weź udział we wrześniowych szkoleniach. Nabór do akcji trwa do 30 września.

Dla wielu osób pojęcia takie jak uchwała o inicjatywie lokalnej, sesja rady miejskiej czy budżet obywatelski brzmią tajemniczo. Tymczasem uczestnicy akcji Masz Głos widzą w nich narzędzia realizacji swoich pomysłów. W chęci do działania na rzecz najbliższego otoczenia „maszgłosowcy” nie są osamotnieni – aktywność uczestników akcji jest, jak podkreśla Marek Solon-Lipiński, specjalista Fundacji Batorego, przykładem rosnącego zaangażowania mieszkańców w życie swoich społeczności. Podczas gdy w badaniach CBOS z 2002 roku tylko 50% osób zgodziło się ze stwierdzeniem, że ludzie tacy jak oni mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, wsi czy miasta, działając wspólnie z innymi, w 2014 było to już 80% osób.

Brakuje miejsca zabaw dla dzieci? To je stwórzmy!

Za liczbami kryją się poszczególni ludzie – ich problemy i sukcesy, takie jak historia grupy ADSUM
z Chomiąży. W 2016 roku grupa zainspirowała władze samorządowe do przyjęcia uchwały
o inicjatywie lokalnej, a następnie na jej podstawie ożywiła wiejską świetlicę. Dzięki współpracy władz i mieszkańców gmina zyskała nie tylko miejsce zabaw dla dzieci, ale i narzędzie, które ułatwi przyszłą współpracę władz i mieszkańców. Z kolei dzięki współdziałaniu pracowników biblioteki w Barcinie
z urzędnikami miejskimi w mieście został wprowadzony i wypromowany budżet obywatelski –
w pierwszej edycji zagłosowało ponad 22% uprawnionych! W Słupsku przestrzeń publiczna jest natomiast prawdziwie publiczna – Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje zaprosiło mieszkańców
i mieszkanki do dyskusji i spacerów badawczych, na bazie których władze podjęły interwencje
w dzielnicy.

Pasja, współpraca i zabawa towarzyszą wprowadzaniu i praktykowaniu demokratycznych rozwiązań. Tym właśnie jest działanie na rzecz otoczenia. Jak ważne jest zaangażowanie mieszkańców
i mieszkanek we współdecydowanie o rozwoju ich miejsca zamieszkania przypomniał Jerzy Buzek podczas gali wieńczącej zeszłoroczną edycję akcji Masz Głos. „Nie ma demokracji bez społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy, by obywatele poczuli, że coś od nich zależy, że mają wpływ na rzeczywistość. Demokracja to jest system dla ludzi, dla obywateli, dla tych, którzy tworzą wspólnotę” – mówił premier do uczestników Gali. "Bez samorządu nie byłoby tego, co się dzieje, ale bez mieszkańców nie byłoby samorządu!" – podsumowały pracownice Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego, która w 2016 roku w ramach akcji Masz Głos wywalczyła nagrodę Super Samorząd.

Co daje udział w akcji Masz Głos?

· Bieżące wsparcie doświadczonego zespołu, np. w planowaniu i realizacji działań

· Dostęp do wiedzy: porady eksperckie, darmowe publikacje, udział w szkoleniach
(np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej)

· Wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Polski

· Wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowisku lokalnym, w relacjach
z mieszkańcami i władzami oraz w kontaktach z mediami

· Bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne

· Szansę na zdobycie minigrantu

· Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd i przyjazd na uroczystą galę w Warszawie

Do udziału w akcji Masz Głos zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i mieszkanki – grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne. Udział w akcji jest bezpłatny. Aby zacząć działać należy do 30 września zarejestrować się na stronie www.maszglos.pl. Już we wrześniu wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w organizowanych w całej Polsce bezpłatnych szkoleniach.

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Partnerzy edycji 2016/2017: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES.

Kontakt:

Zofia Nawrocka

Fundacja im. Stefana Batorego

program Masz Głos

znawrocka@batory.org.pl

tel. 22 536 02 62

***

O akcji Masz Głos:

Prowadzona przez Fundację im. Stefana Batorego akcja Masz Głos wspiera mieszkańców i mieszkanki z całej Polski w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia, we współpracy z władzami lokalnymi. Przypomina, że mieszkańcy mają prawo decydować o tym, co dzieje sie wokół nich, bo samorząd to nie tylko władze, lecz wszyscy mieszkańcy i mieszkanki. Od 2002 roku udział w akcji wzięło ponad 1800 grup, organizacji i instytucji z prawie 1000 gmin w całej Polsce.

czytaj

Narodowe czytanie

2016-09-01

Narodowe.jpg

czytaj

XXI sesja Rady Gminy Bełżec

2016-08-26

R A D A G M I N Y

B E Ł Ż E C

Bełżec, 25 sierpnia 2016r.

Mieszkańcy Gminy Bełżec

 Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 2 września 2016r. na godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżec.

6.2. zmian w budżecie gminy.

7. Omówienie błędów w oświadczeniach majątkowych.

8. Zajęcie stanowiska w sprawie współfinansowania organizacji kolejowych przewozów osób w 2017 roku na odcinku Zawada-Bełżec wraz z pociągami łącznikowymi Zamość Wschód-Zawada.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
10. Sprawy różne.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie - spotkania integracyjne

2016-08-24

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu zaprasza na najbliższe spotkania integracyjne osoby samotne, niepełnosprawne z rodzinami oraz seniorów, które odbędą się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, dnia 25 sierpnia 2016 roku oraz 29 września (czwartek) o godzinie 13.00.

Spotkania mają na celu omówienie oczekiwań i planu działania, wymianę doświadczeń, wzajemne wspieranie się oraz wspólne spędzenie wolnego czasu.

czytaj

Cykl bezpłatnych szkoleń „Przedsiębiorstwo z klimatem”

2016-08-22

Cykl bezpłatnych szkoleń „Przedsiębiorstwo z klimatem”

Przedsiębiorco ! Pozyskaj finansowanie, zoptymalizuj zużycie energii, wygeneruj oszczędności

Koszty związane z energią są jednymi z najistotniejszych, stałych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa. W obliczu rosnących cen energii, coraz większą uwagę przykłada się do jej efektywnego wykorzystywania. Jej racjonalne zużycie w przedsiębiorstwie przynosi wymierne korzyści finansowe  i wizerunkowe dla firmy.

Na szkoleniach "Przedsiębiorca z klimatem" uczestnik dowie się jakie są dostępne do dyspozycji narzędzia i mechanizmy pomagające w procesie optymalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwie. Ponadto zapozna się z aktualnymi możliwościami wsparcia finansowego, do przeprowadzenia inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, jak również inwestycji w odnawialne źródła energii.

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania jak oszczędzać energię w biurze, jak beznakładowo zmniejszyć zużycie paliwa, jak oszczędzać w budynkach dzięki termomodernizacji oraz jak pozyskać finansowanie ze środków unijnych na energooszczędność dla firmy.

Szkolenia dedykowane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (właścicielom i ich pracownikom). Organizowane są w większości dużych miast Polski, w okresie od sierpnia do listopada br.

Organizatorami szkoleń są Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ośrodek Krajowego Systemu Usług dla MŚP) oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Więcej informacji na stronie www.autobusenergetyczny.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Kontakt:

Fundacja MSP

marketing@fund.org.pl 

22 838-01-72  

Agnieszka Łodygowska

Justyna Karczewska

czytaj

OGŁOSZENIE - stypendia szkolne

2016-08-19 mb

OGŁOSZENIE

STYPENDIUM SZKOLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że termin składania wniosków o stypendium szkolne wraz z załącznikami upływa 15 września 2016 roku. Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C w godz. od 730 do 1530.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bełżec znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514,00 zł na osobę w rodzinie miesięcznie. Wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium. Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu,
tel. 84 6652143.

czytaj drukuj

Afrykański pomór świń

2016-08-16

W związku z wykryciem ASF (afrykańskiego pomoru świń) w województwie lubelskim Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim przekazuje informacje w których opisane są metody zapobiegania ASF.

Afrykański pomór świń Materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń  (PDF)

Bioasekuracja ferm trzody chlewnej (PDF)

Ulotka informacyjna (PDF)

 

czytaj

Wszystkich wpisów: 829, bieżąca strona: 23/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83