Ogłoszenie o XXXV sesji Rady Gminy Bełżec

2017-12-20

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 grudnia 2017r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bełżec na 2018 rok.

6.2. uchwalenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Bełżec na 2018 rok.

6.3. uchwalenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bełżec na 2018 rok.

6.4. uchwalenia planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, Budżetu, Samorządu i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy Bełżec na 2018 rok.

6.5. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Bełżec na rok 2018.

6.6. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu.

6.7. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok.

6.8. zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

6.9. wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok.

6.10. uchwały budżetowej na 2018 rok.

6.11. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, terenu położonego przy ul. Lwowskiej w Bełżcu, z przeznaczeniem pod teren usług.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie

2017-12-15

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 10.01.2018 w Ośrodku Zdrowia ul. Lwowska 34 w Bełżcu w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy

Zapisy telefonicznie (84)665-24-09

Koszt badania komputerowego – 5 zł

Koszt pomiaru cisnienia śródgałkowego – 10 zł (Badanie Dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 10.01.2018

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX Sp z o.o.

czytaj

Ogłoszenie

2017-12-14

 

KOWR 1.jpg

KWOR 2.jpg

czytaj

Życzenia Bożonarodzeniowe

2017-12-14

2017 Kartka M.jpg

Aby odsłuchać życzenia proszę kliknąć na ten tekst.

czytaj

Ogłoszenie

2017-12-12

OGŁOSZENIE

W związku z przeprowadzeniem w dniu 14 grudnia 2017 roku treningu powiatowego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) o godzinie 12.00 odbędzie się głośne uruchomienie syren (na 1 minutę sygnał ciągły) w celu sprawdzenia sprawności i stanu technicznego syren.

Są to sygnały ćwiczebne, dlatego proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

Ogłoszenie

2017-12-12

Biuro Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w grudniu nie będzie wydawana żywność z programu FEAD. Żywność będzie wydawana w połowie stycznia 2018r.

Elżbieta Matyjanka

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68

tel. (84) 664-32-18

or.tomaszow.lubelski@pck.org.pl

www.lublin.pck.pl

czytaj

OGŁOSZENIE

2017-12-11

OGŁOSZENIE

o terminach wypłat świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że w grudniu 2017 r., świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

świadczenie wychowawcze (500+):

- przelew na konto bankowe: 2017-12-19;

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2017-12- 19.

fundusz alimentacyjny:

- przelew na konto bankowe: 2017-12-20;

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2017-12-21.

świadczenia rodzinne i opiekuńcze:

- przelew na konto bankowe: 2017-12-20.

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2017-12-21.

czytaj

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

2017-12-11

 

11.12.2017 ostrzezenie m.jpg

czytaj

Informacja o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec

2017-11-22

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniu Komisji Rady Gminy Bełżec, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następującym terminie:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

28.11.2017

Wtorek

800

MIENIA KOMUNALNEGO, BUDŻETU, SAMORZĄDU I INICJATYW SPOŁECZNYCH

projektu budżetu na 2018 rok

czytaj

Informacja o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec

2017-11-21

Bełżec, 21 listopada 2017r.

OR.0012.9.2017

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

23.11.2017

Czwartek

800

ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

projektu budżetu na 2018 rok

24.11.2017

Piątek

800

ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

j.w.

27.11.2017

Poniedziałek

900

REWIZYJNA

j.w.

czytaj

Wszystkich wpisów: 771, bieżąca strona: 3/78, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78