ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 4 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

2016-12-30

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 4
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego (plik PDF)

czytaj

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r.

2016-12-30

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2016 r. (plik PDF)

czytaj

Ogłoszenie

2016-12-22

Szanowni Państwo !

ARiMR przypomina, że w dniu 31-12-2016r. upływa termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń w siedzibie stada.

Spis należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR.

Jest to nowy obowiązek posiadaczy zwierząt który, wynika z ostatniej nowelizacji art. 20a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

- obowiązek sporządzania raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada i przekazywania informacji o wynikach tego spisu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.

1) na formularzu udostępnionym przez Agencję albo

2) w formie elektronicznej:

· przez umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych w sposób określony przez Agencję albo

· na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr oznakowanych zwierząt gospodarskich.

Dane do kontaktu: Kierownik Biura Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski, Ściegiennego 57,tel. 84 665-79-70

Załącznik 1

Załącznik 2

czytaj

Ogłoszenie o XXV sesji Rady Gminy Bełżec

2016-12-21

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 29 grudnia 2016r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. przyjęcia „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Bełżec na lata 2017-2020”.

6.2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2016 rok.

6.3. zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

6.4. wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok.

6.5. uchwały budżetowej na 2017 rok.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

2016-12-20

belzec zyczenia 4 mod ver 3.jpg

Proszę kliknąć na życzenia, żeby je odsłuchać.

czytaj

OGŁOSZENIE

2016-12-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że w grudniu 2016 roku, świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

 1) świadczenie wychowawcze (500+):

- przelew na konto bankowe: 2016-12-20;

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2016-12-21;

2) fundusz alimentacyjny:

- przelew na konto bankowe: 2016-12-22;

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2016-12-22;

3) świadczenia rodzinne i opiekuńcze:

- przelew na konto bankowe: 2016-12-22;

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2016-12-23.

czytaj

Ogłoszenie o XXIV sesji Rady Gminy Bełżec

2016-12-13

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXIV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 19 grudnia 2016r. na godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

6.2. uchylająca uchwałę w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola i szkół na terenie Gminy Bełżec.

6.3. wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6.4. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bełżec na 2017 rok.

6.5. uchwalenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Bełżec na 2017 rok.

6.6. uchwalenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bełżec na 2017 rok.

6.7. uchwalenia planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, Budżetu, Samorządu i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy Bełżec na 2017 rok.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie

2016-12-13

plakat.jpg

czytaj

Ogłoszenie o terminie Komisji Rady Gminy Bełżec

2016-12-08

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniu Komisji Rady Gminy Bełżec, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następującym terminie:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

Temat obrad

12 grudnia 2016r.

Poniedziałek

800

KOMISJA MIENIA KOMUNALNEGO, BUDŻETU, SAMORZĄDU I INICJATYW SPOŁECZNYCH

- w sprawie ustalenia ceny za odpady

czytaj

Nowy rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych

2016-12-02

Warszawa,18 listopada 2016 r.

Komunikat prasowy

Nowy rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych

11 grudnia 2016 roku w Polsce i w większości krajów Europy zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów. Mieszkańcy wielu regionów kraju zyskają sporo nowych połączeń. Przewozy Regionalne każdego dnia będą oferowały swoim podróżnym średnio ponad 1800 pociągów regionalnych i aglomeracyjnych. W ofercie przewoźnika znajdą się także pociągi łączące sąsiadujące ze sobą regiony oraz kursy do miejscowości turystycznych.

Jak powstawał rozkład jazdy?

Nowy rozkład jazdy pociągów regionalnych i przygranicznych został stworzony zgodnie z zamówieniem samorządów wojewódzkich. Projektując siatkę połączeń i ustalając częstotliwość kursowania pociągów, organizatorzy przewozów brali pod uwagę możliwości finansowe, opinie i sugestie mieszkańców regionów oraz uwarunkowania techniczne i organizacyjne. Jako przewoźnik wspólnie z samorządami dążymy do stworzenia rozkładu jazdy, który w możliwie największym stopniu zaspokaja potrzeby lokalnej społeczności. Od 11 grudnia na trasy kolejowe będzie wyjeżdżało średnio ponad 1800 pociągów Przewozów Regionalnych. W naszej ofercie pojawi się ponad 70 nowych połączeń, a dzięki inwestycjom zrealizowanym przez zarządcę infrastruktury na niektórych trasach skróci się czas podróży oraz powstaną nowe przystanki kolejowe.

Nowy rozkład jazdy pozwoli nam jeszcze lepiej realizować swoją podstawową misję: umożliwiać mieszkańcom większości regionów Polski sprawny i wygodny dojazd do szkoły, na uczelnie, do pracy. Pociągi Przewozów Regionalnych obsługują duże aglomeracje, trasy lokalne i międzyregionalne, zatrzymując się po drodze nawet w najmniejszych miejscowościach, także tych pomijanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych. Jesteśmy częścią codziennego życia wielu Polaków – mówi Mikołaj Turowski, rzecznik prasowy spółki.

Nowy rozkład jazdy w pigułce

· Średnio ponad 1800 pociągów każdego dnia.

· Ponad 70 nowych połączeń.

· Powrót pociągów na kilka nieobsługiwanych dotychczas tras.

· Połączenia lokalne, aglomeracyjne, międzyregionalne i przygraniczne (Białoruś, Czechy, Litwa, Niemcy).

· Krótszy czas podróży na niektórych trasach i nowe przystanki kolejowe.

· Przekazanie przez samorządy obsługi wybranych tras innym przewoźnikom kolejowym.

· Utrudnienia spowodowane pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na części linii kolejowych (niezależne od przewoźnika).

województwo lubelskie- na co zwrócić uwagę

· Dodatkowa para pociągów na trasie Lublin – Chełm – w godzinach: z Lublina odj. g. 11.35 przyj. do Chełma g.12.48 oraz z Chełma odj. g.16.28 przyj. do Lublina g. 17.40.

· Bezpośrednie pociągi z Terespola do Siedlce z możliwością przesiadki na pociągi KM i dojazd do Warszawy i na powrót.

· Otwarcie nowego przystanku kolejowego w miejscowości Mokre koło Zamościa.

· Utrudnienia ze względu na prace modernizacyjne na linii kolejowej Lublin – Parczew – Łuków, Rejowiec – Zawada -Rejowiec.

Godziny kursowania pociągów zamówionych przez organizatora zostały ustalone na bazie potrzeb społeczeństwa dostosowaniem do możliwości technicznych i organizacyjnych zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. Ograniczenia wynikające ze stanu infrastruktury (modernizacja, naprawy i remonty) oraz priorytetów w przydzielaniu tras pociągów przez zarządcę nie pozwoliły zrealizować wszystkich założeń organizatora przewozów. Rozkład jazdy stanowi więc kompromis, w ramach którego zabezpieczono realizację zdecydowanej większości zidentyfikowanych potrzeb pasażerów związanych z dotarciem do miejsc pracy i nauki. Ponadto wzięto pod uwagę potrzeby wynikające z zapewnienia skomunikowań na stacjach węzłowych pociągów regionalnych z międzywojewódzkimi (operatora PKP Intercity S.A.).

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów REGIO w okresie od 11 grudnia 2016 do dnia 11 marca 2017 w załączeniu (pierwsza faza rozkładu jazdy uwzględniająca remonty infrastruktury prowadzone przez zarządcę PKP PLK S.A.)

Kompleksowy rozkład jazdy edycji 2016/2017 dostępny jest na stronie www.rozklad.plk-sa.pl

Mapa połączeń (PDF)

Rozkład jazdy (PDF)

czytaj

Wszystkich wpisów: 789, bieżąca strona: 16/79, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79