Apel do hodowców drobiu

2016-12-30

 

p_ulotka_ai_Strona_1.jpg

* Ulotka (plik w formacie PDF)

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zajadliwej grupy ptaków (plik w formacie PDF)

czytaj

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku.

2016-12-30

 

Harmonogram Strona_1.jpg

Harmonogram Strona_2.jpg

czytaj

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 4 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

2016-12-30

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 4
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego (plik PDF)

czytaj

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r.

2016-12-30

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2016 r. (plik PDF)

czytaj

Ogłoszenie

2016-12-22

Szanowni Państwo !

ARiMR przypomina, że w dniu 31-12-2016r. upływa termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń w siedzibie stada.

Spis należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR.

Jest to nowy obowiązek posiadaczy zwierząt który, wynika z ostatniej nowelizacji art. 20a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

- obowiązek sporządzania raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada i przekazywania informacji o wynikach tego spisu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.

1) na formularzu udostępnionym przez Agencję albo

2) w formie elektronicznej:

· przez umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych w sposób określony przez Agencję albo

· na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr oznakowanych zwierząt gospodarskich.

Dane do kontaktu: Kierownik Biura Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski, Ściegiennego 57,tel. 84 665-79-70

Załącznik 1

Załącznik 2

czytaj

Ogłoszenie o XXV sesji Rady Gminy Bełżec

2016-12-21

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 29 grudnia 2016r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. przyjęcia „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Bełżec na lata 2017-2020”.

6.2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2016 rok.

6.3. zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

6.4. wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok.

6.5. uchwały budżetowej na 2017 rok.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

2016-12-20

belzec zyczenia 4 mod ver 3.jpg

Proszę kliknąć na życzenia, żeby je odsłuchać.

czytaj

OGŁOSZENIE

2016-12-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że w grudniu 2016 roku, świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

 1) świadczenie wychowawcze (500+):

- przelew na konto bankowe: 2016-12-20;

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2016-12-21;

2) fundusz alimentacyjny:

- przelew na konto bankowe: 2016-12-22;

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2016-12-22;

3) świadczenia rodzinne i opiekuńcze:

- przelew na konto bankowe: 2016-12-22;

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2016-12-23.

czytaj

Ogłoszenie o XXIV sesji Rady Gminy Bełżec

2016-12-13

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXIV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 19 grudnia 2016r. na godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

6.2. uchylająca uchwałę w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola i szkół na terenie Gminy Bełżec.

6.3. wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6.4. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bełżec na 2017 rok.

6.5. uchwalenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Bełżec na 2017 rok.

6.6. uchwalenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bełżec na 2017 rok.

6.7. uchwalenia planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, Budżetu, Samorządu i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy Bełżec na 2017 rok.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie

2016-12-13

plakat.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 771, bieżąca strona: 14/78, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78