SPOŁECZNA KAMPANIA INFORMACYJNA

2015-03-25

W trosce o uniknięcie przykrych konsekwencji związanych z brakiem ubezpieczenia zdrowotnego osób dotychczas nieubezpieczonych z terenu Gminy Bełżec, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu kontynuuje realizację kampanii informacyjnej mającej na celu uświadomianie konieczności podjęcia działań w celu uzyskania prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

GOPS w Bełżcu informuje, że brak ubezpieczenia zdrowotnego może się wiązać m.in. z koniecznością samodzielnego ponoszenia wysokich kosztów leczenia i rehabilitacji przez osobę nieubezpieczoną lub rodzinę w placówkach opieki zdrowotnej.

Prawo do nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego można uzyskać m.in. u pracodawcy oraz po spełnieniu określonych przepisami warunków w następujących instytucjach:

- Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

- Powiatowym Urzędzie Pracy,

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Szczegółowych informacji na temat kampanii udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C.

czytaj

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

2015-03-11

 

mammografia.jpg

czytaj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 9 marca 2015 r.

2015-03-10

 

Obwieszczenie RDOS.jpg

Załącznik do obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie (plik PDF)

czytaj

Bezzwrotne dotecje na utworzenie działalności gospodarczej.

2015-03-09

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłosiła nabór Formularzy Zgłoszeniowych do projektu „MIKRO-przedsiębiorcy”, w ramach którego osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo mogą się ubiegać o bezzwrotne dotacje na utworzenie działalności gospodarczej. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od 18 do 25 marca 2015 roku:

  • w Biurze Projektu w Zamościu: ul. Partyzantów 3, pok. 38 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00,
  • w Biurze Obsługi Projektu w Hrubieszowie: ul. Plac Wolności 15, I p. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00,
  • w Biurze Obsługi Projektu w Tomaszowie Lubelskim: ul. Lwowska 32 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny: http://fundacja.lublin.pl/index.php/projekty/2116-projekt-mikro-przedsiebiorcy oraz w biurach projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

czytaj

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

2015-03-06

ogloszenie o rekrutacji na szkolenie wykonywanie robot posadzkarsko-okladzinowych.jpg

czytaj

Ankietowe badanie rolne

2015-03-06

Zachęcamy do ankietowego badania rolnego realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w 2015 r. (proszę kliknąć aby zobaczyć więcej szczegółów)

czytaj

Nowe dowody osobiste

2015-03-02

Przedstawiamy ulotkę informacyjną na temat wzorów a także zabezpieczeń nowego dowodu osobistego (plik w formacie PDF)

czytaj

Jak założyć własny biznes? Dowiesz się w Zamościu

2015-02-25

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu) zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2015 r. - źródła finansowania dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą. Spotkanie odbędzie się 3 i 4 marca 2015 r. w Zamościu. » (proszę kliknąć aby uzyskać więcej informacji)

czytaj

ZAWIADOMIENIE o zmianie godziny zebrania wiejskiego

2015-02-13

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Bełżec zawiadamia, że uległa zmianie godzina zebrania wiejskiego Sołectwa Bełżec I w dniu 18.02.2015 r., którego tematem będzie wybór Sołtysa z godziny 17:00 na godzinę 18:00.

W związku z tym podaje się do publicznej wiadomości, że zebranie wiejskie sołectwa Bełżec I, którego tematem będzie wybór Sołtysa odbędzie się w następującym terminie:

L.p.

Sołectwo

Data zebrania

Godzina zebrania

Miejsce zebrania

1

Bełżec I

18.02.2015. (środa)

18:00

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu

ul. Lwowska 5

czytaj

Zawiadomienie

2015-02-12

MIESZKAŃCY GMINY BEŁŻEC

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Bełżec zawiadamia, że zebranie wiejskie sołectwa Bełżec I, którego tematem będzie wybór Sołtysa odbędzie się w następującym terminie:

Lp.

Data zebrania

Godzina zebrania

Sołectwo

Miejsce zebrania

1.

18 luty 2015r. (środa)

1700

BEŁŻEC I

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Lwowska 5

Zapraszam do wzięcia udziału w zebraniu.

WÓJT GMINY BEŁŻEC

(-) ANDRZEJ ADAMEK

czytaj

Wszystkich wpisów: 464, bieżąca strona: 2/47, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

BIP gminy Bełżec
Obecna wersja strony:

Pobieranie danych ankiety, proszę czekać...