ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

2015-05-08

zakaz_las.jpg

Inforumujemy, że z uwagi na ratownicze zabiegi agrotechniczne obowiązuje zakaz wstępu do lasu od dnia 8 maja bieżącego roku.

 Nadleśnictwo Tomaszów informuje o zabiegu ratowniczym drzewostanów wysokich z użyciem sprzętu agrolotniczego oraz naziemnego przy pomocy środka MOSPILAN 20 SP przy użyciu adiuwantu IKAR 95 EC w celu ograniczenia populacji chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha) i kasztanowca (Melolontha hippocastani).

Zabieg przeprowadzony zostanie na terenie Leśnictw: Bełżec, Bełżec Szkółka, Lubycza Królewska, Potoki, Skrzypny Ostrów, Ulów, Siedliska, Święcie, OHZ Pańków, Tomaszów, Ulów wchodzących w skład Nadleśnictwa Tomaszów.

Planowana powierzchnia zabiegu agrolotniczego 5291,07 ha i naziemnego 128,12 ha.

Spodziewany termin zabiegu na terenie Nadleśnictwa Tomaszów oraz lasów przyległych niestanowiących własności Skarbu Państwa to 8 - 31 maja 2015 roku w godzinach rannych i popołudniowych.

Na czas trwania zabiegu będzie obowiązywał zakaz wstępu do lasu.

Kompleksy leśne (drogi wjazdowe) i pola zabiegowe wyznaczone do zabiegów przed rozpoczęciem zabiegu zostaną odpowiednio oznakowane, jak również we wsiach na tablicach ogłoszeń wywieszone zostaną informacje o zabiegu.

Czas, po zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym ludzie oraz zwierzęta gospodarskie nie powinni przebywać na obszarze objętym planowanymi zabiegami - nie dotyczy.

Zbiór runa leśnego możliwy po 14 dniach od wykonania zabiegu agrolotniczego i naziemnego.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 84 664 24 58

Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów

mgr inż. Antoni Rzeźnik

czytaj

Akcja Krwiodawstwa

2015-05-15

plakat krew.jpg

czytaj

Powiatowy Dzień Strażaka 2015 w Bełżcu

2015-05-08

dzien_strazaka_2015.jpg

czytaj

Konkurs Najlepsze inicjatywy lokalne na obszarze LGD 'Roztocze Tomaszowskie' w 2014 roku

2015-05-08

 

plakat_LGD.jpg

czytaj

Gminne Święto Strażaków w Żyłce

2015-05-05

4 maja 2015 roku w miejscowości Żyłka obchodzono Gminne Święto Strażaka. Mszę w intencji strażaków odprawił w miejscowej kaplicy Ksiądz Kanonik Stanisław Szałański, proboszcz bełżeckiej parafii, powiatowy kapelan strażaków. Po mszy, w drugiej części uroczystości, nadano medale i odznaczenia. Tę część uroczystości prowadził Krzysztof Gmoch, Gminny Komendant OSP.

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Michał Dudziński, Jerzy Dudek, Grzegorz Dudek z OSP Bełżec I i Marian Mandziuk i Zygmunt Byra z OSP Żyłka.
Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Jan Skowronek, Aldona Cybulska, Henryk Cybulski, Krzysztof Szepelak i Marek Piątek z OSP Chyże, Bogdan Komadowski, Wiesław Malicki, Marek Pankiewicz, Paweł Pępiak, Andrzej Pępiak, Damian Rogala, Sylwester Pępiak, Sebastian Jarosz i Janusz Lentowicz z OSP Bełżec II oraz Tomasz Brodowski i Leszek Szumada z OSP Żyłka.
Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali: Sławomir Sycz, Arkadiusz Welcz, Andrzej Osiadacz, Grzegorz Brogowski, Andrzej Pilarski, Maciej Pępiak, Maciej Brodowski i Paweł Głaz.
Natomiast medale za wysługę lat w straży otrzymali: Sylwester Pępiak (21 lat), Marek Pankiewicz (21 lat), Waldemar Komadowski (27 lat), Tadeusz Ostasz (32 lata) Mieczysław Chmielowiec (33 lata), Józef Jarosz (40 lat), Wacław Panasowiec (40 lat), Stanisław Pępiak (46 lat) i Józef Byra (50 lat).
Medale wręczali Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełżec, Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Bełżcu, Antoni Wawryca – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Tomaszowie Lubelskim, starszy brygadier Stanisław Kielech – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim oraz ksiądz kanonik Stanisław Szałański – powiatowy kapelan strażaków.
Warto dodać, że podczas uroczystości podano informację o tym, iż czynione są starania, by włączyć Ochotniczą Straż Pożarną w Bełżcu II do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Relacja fotograficzna dostępna na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu pod adresem  http://gok.belzec.pl/2015/05/gminne-swieto-strazakow-w-zylce/

czytaj

Informacja o godzinach kursowania pociągów PKP przejeżdżających przez Bełżec

2015-04-30

PKP.jpg

czytaj

Informacja o godzinach kursowania pociągów PKP przejeżdżających przez Bełżec

2015-04-30

PKP 1.jpg

czytaj

OGŁOSZENIE

2015-04-27

ogloszenie.jpg

czytaj

Ogłoszenie o VII sesji Rady Gminy Bełżec

2015-04-22

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje VII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 kwietnia 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Debata społeczna poświęcona poprawie stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Bełżec.

7. Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności za 2014 rok:

- GOPS

- GOK

- Biblioteka

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Bełżec z podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego za 2014 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bełżec lub jej jednostkom podległym, stosowania z urzędu wyżej wymienionych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg.

9.2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

9.3. zmian w budżecie gminy.

10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
11.
Sprawy różne.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

ZMOBILIZUJMY SIĘ BO BEŁŻEC DALEKO W TYLE!

2015-04-13

„Podwórka Nivea” zostaną wybudowane tylko w 40 miejscach w Polsce. Wygrana nie będzie łatwa, bo w konkursie bierze udział 1089 miejscowości. Place zabaw, które powstaną dzięki inicjatywie Nivea będą przyjaznym, rodzinnym miejscem, w których rodzice i dzieci będą mogli wspólnie spędzić czas w sposób aktywny. Na Podwórku znajdą się sprzęty zarówno dla tych najmłodszych, jak i nieco starszych dzieci, a także dla samych rodziców. Pojawią się nowoczesne elementy, a także strefy na zabawy popularne od pokoleń, np. na trzepaku czy gra w klasy.

Rywalizacja została podzielona na dwa etapy. W pierwszym z nich zostanie wyłonionych 20 uczestników, którzy do 30 kwietnia zdobędą największą ilość głosów. Tym, którym nie uda się w pierwszej rundzie, nie muszą się martwić. II etap wyłoni kolejnych 20 miejscowości, w których zostaną zbudowane „Podwórka Nivea”. Głosowanie odbywa się na specjalnej platformie internetowej www.nivea.pl/podworko i potrwa do 31 maja. Chcąc wziąć udział w głosowaniu wystarczy mieć aktywny adres e-mail. Każdego dnia można oddać tylko jeden głos na wybraną przez siebie lokalizację. Znaleźć ją można za pomocą wyszukiwarki wybierając województwo lubelskie i powiat tomaszowski lub odnaleźć bezpośrednio na liście zgłoszonych lokalizacji.

Zachęcamy do codziennego oddawania głosów! Pokażmy, że potrafimy się zmobilizować, a dzieciakom wybudować wymarzony plac zabaw.

czytaj

Wszystkich wpisów: 471, bieżąca strona: 1/48, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

BIP gminy Bełżec
Obecna wersja strony:

Pobieranie danych ankiety, proszę czekać...